VERGEA M. GIOTOIU – meșter țiglar, comuna Plenița, județul Dolj

a

S-a născut în anul 1927, în comuna Pleniţa, unde a şi învăţat să lucreze ţigle, la început acasă şi apoi la CAP-ul din localitate.

Pentru că în afara localităţii exista lutul necesar pentru prelucrarea şi transformarea lui în ţiglă, a fost pusă în funcţiune o fabrică în acest sens.

Meșterul Vergea Giotoiu era apreciat și căutat nu doar în Plenița, ci și alte localităţi din județ, de unde mereu veneau oameni dornici să cumpere țigle lucrate de el.

Regreta foarte mult că s-a întrerupt fabricarea ţiglelor în această localitate, fiind o îndeletnicire care le-ar fi dat tinerilor de lucru, în lipsa altor oportunități de angajare.