MUZEUL VETRE STRĂMOȘEȘTI DIN COMUNA CELARU, JUDEȚUL DOLJ

a

Din momentul în care a venit în comuna Celaru, în anul 1912, învăţătorul Marin Georgescu a început să strângă obiecte de valoare etnografică şi istorică, înfiinţând în școală, într-o sală de clasă, o expoziţie. Ulterior, acest învăţător a donat din locuinţa personală vreo două camere pentru un mic muzeu, inaugurat în 1970 de autorităţile de atunci ale judeţului Dolj, an în care a şi căpătat statutul de muzeu sătesc.

După decesul învățătorului, urmaşii i-au dat exponatele profesorului Ancuţa Gh. Victor, pentru a le prezenta într-o sală de clasă şi o fostă cancelarie. Apoi acest muzeu a mai fost îmbogăţit şi cu obiecte adunate de preotul Budulan Ion, dar și de la diveși donatori din localitate, dar şi din alte zone, din comunele apropiate, nu neapărat din fostul judeţ Romanaţi.

În 1990, obiectele au reunite la Muzeul „Vetre strămoşeşti“, în săli ce adăpostesc obiecte specifice mai multor sectoare de activitate: etnografie, istorie, arheologie. Obiectele arheologice au fost donate de un fost învăţător care a predat în Basarabia.

Persoană de contact: Marioara Oprea, bibliotecar

Program vizită: 08:00 – 16:00, luni – vineri