Slide Slide
a

Bun venit!

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj (C.J.C.P.C.T. Dolj)

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj (C.J.C.P.C.T. Dolj) este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Judetean Dolj (C. J. Dolj), instituție de specialitate cu rol de cercetare, culegere, arhivare, transmitere și promovare a culturii tradiționale din județul Dolj, precum și de punere în valoare a creației contemporane a județului nostru. Își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii și ale unui Regulament-cadru de organizare și funcționare propriu.

a

Despre noi

În prezent, echipa de lucru a instituţiei este formată din 11 angajaţi, în două departamente: cercetare – conservare – valorificare şi financiar – contabilitate – administrativ – personal. Cu toate că volumul de muncă este unul supradimensionat încercăm să ne pliem pe cerinţele actuale ale pieţei culturale din România, pe segmentul vizat, cultura populară şi civilizaţia tradiţională fiind componentele tratate cel mai complex. În paralel cu acestea am dezvoltat atât arhiva Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, parteneriatele cu administraţiile locale, instituţiile cu potenţial educaţional sau de învăţământ, căminele şi casele de cultură, înregistrările audio-video, realizarea de filme documentare, realizarea de expoziţii şi programe de cercetare adecvate condiţiilor actuale.

a

 D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu COVID–19 (Coronavirus) Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, în contextul riscului de răspândire a infecţiei cu COVID–19 (Coronavirus), având în vedere referatul Secretarului General al Județului, înregistrat la nr. 11475/2020, prin care se propune stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu COVID–19 (Coronavirus)

Descărcați textul dispoziției președintelui C.J. Dolj

Plan de măsuri pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu COVID-19 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj (C.J.C.P.C.T. Dolj)

Descarca aici